هوشمند سازی گلخانه

صفحه اصلی/هوشمند سازی گلخانه

فایده هوشمند سازی گلخانه در چیست؟

هوشمند سازی گلخانه گلخانه یک ساختمان بسته برای حیات و [...]

By |۱۳۹۹-۳-۲۶ ۲۰:۱۹:۲۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۷م, ۱۳۹۹|بلاگ, هوشمند سازی گلخانه|بدون ديدگاه

چگونگی کنترل دما و رطوبت گلخانه بصورت هوشمند

چگونگی کنترل دما و رطوبت گلخانه بصورت هوشمند سیستم هوشمند [...]

By |۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۹:۵۱:۱۰ +۰۰:۰۰اسفند ۲۲م, ۱۳۹۸|بلاگ, هوشمند سازی گلخانه|بدون ديدگاه

اتوماسیون گلخانه چگونه به ما کمک می کند ؟

اتوماسیون گلخانه چگونه به ما کمک می کند ؟ حفظ [...]

By |۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۹:۵۱:۱۹ +۰۰:۰۰اسفند ۲۲م, ۱۳۹۸|بلاگ, هوشمند سازی گلخانه|بدون ديدگاه

چرا هوشمندسازی برای گلخانه ها ضروری است؟

چرا اتوماسیون و هوشمندسازی برای گلخانه ها ، مزارع و [...]

By |۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۹:۵۱:۲۸ +۰۰:۰۰اسفند ۲۲م, ۱۳۹۸|بلاگ, هوشمند سازی گلخانه|بدون ديدگاه

کنترل عناصر حیاتی(دما , رطوبت و…)از راه دور

کنترل عناصر حیاتی از راه دور دما با نصب یک [...]

By |۱۳۹۹-۲-۲۰ ۱۹:۵۱:۳۷ +۰۰:۰۰اسفند ۲۲م, ۱۳۹۸|بلاگ, هوشمند سازی گلخانه|بدون ديدگاه