بازدید معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور جناب آقای دکتر [...]