متراژ : ده هزار متر

استان آذربایجان شرقی . اهر تبریز

کشت : صیفی جات

اتوماسیون : نسل 4

تابلو برق : نسل 2

کانال سیم کشی برای سالن سرویس