بازدید معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور جناب آقای دکتر ستاری از محصولات دانش بنیان ساعیان صنعت در حوزه کنترل اقلیم

14 مرداد 1399