آدرس: استان مرکزی،ساوه، 30 کیلومتری جاده قدیم همدان نرسیده به غرق آباد