چگونگی عملکرد گلخانه هوشمند

گلخانه های خودکار و هوشمند جدیدترین نوع گلخانه های موجود هستند که با استفاده از سنسورها، محرک ها و سیستم های کنترلی و نظارتی، این امکان را فراهم می کنند تا نشاکار حتی کیلومترها دورتر از گلخانه تنها با لمس یک دکمه در گوشی هوشمند خود، شرایط و عناصر گلخانه را کنترل کند. گلخانه های هوشمند انواع مختلفی از سیستم های نیمه خودکار و کاملا خودکار را دارند. مسلما سیستم های کاملا خودکار گلخانه کارهای بیشتری را به دوش می گیرند و نیاز کمتری به حضور فرد در آنجا است.
گلخانه هوشمند از طریق همگام شدن با تکنولوژی روز دنیا (هوشمند سازی) باعث بهینه و خودکار سازی کشت محصولات شده و انقلابی در کشاورزی به وجود آورده است. و به همین دلیل است که ادعا می کنیم گلخانه هوشمند، آینده کشاورزی را درخشان رقم می زند.

برای مشاهده محصولات کنترل اقلیم کلیک کنید.