چرا اتوماسیون و هوشمندسازی برای گلخانه ها ، مزارع و باغ ها ضروری است؟

هدف اصلی سیستم های اتوماسیون و کنترل هوشمند رسیدن به اهداف ایمنی و امنیتی و بهینه سازی مصرف انرژی و رسیدن به محصولی با کیفیت می باشد. متاسفانه به اشتباه این باور پدید آمده است که هدف از هوشمند سازی این است فقط به کمک ریموت کنترل یا رایانه بتوانیم مکان را کنترل کنیم، این در حالی است که امروزه با تکنولوژی پیشرفته سیستم های کنترل، هوشمند سازی عملکرد تجهیزات و افزودن بسیاری قابلیت های مفید و قابل توجه، به راحتی و با کمترین هزینه قابل اجرا می باشد. در واقع خواستگاه تفکر پیاده سازی اتوماسیون در گلخانه ها ، مزارع و باغ ها جلوگیری از بروز خطرات و آسیب هایی و خسارت هایی است که انسان به دلیل مشکلاتی از قبیل مشغله های ذهنی، کمبود فرصت و یا حتی گاهی راحت طلبی، طی قرن ها نتوانسته با آن مقابله کند. همه ساله شمار بسیاری از مالکان گلخانه ها ، مزارع و باغ ها دستخوش سرقت و یا طعمه حریق و یا حتی تلف شدن محصولات وسرمایه های آنها شده اند. بسیاری از خسارت ها بر اثر افزایش یا کاهش دما و رطوبت، وقوع طوفان و بادهای شدید، نور نامناسب، نشت گاز، سرقت و … بوده که تمامی این موارد با استفاده از سیستم پایش و کنترل هوشمند گروه صنعتی سیمرغ هوشمند انرژی قابل پایش و کنترل می باشد تا از بروز مشکلات یاد شده جلو گیری شده و محصولی با کیفیت و سودی سرشار آید مالکان گلخانه ها ، مزارع و باغ ها شود.

برای مشاهده محصولات کنترل اقلیم کلیک کنید.