لزوم شیدینگ یا سایبان

در زیر، میزان نیاز گیاهان مختلف به سایبان آمده است:

میزان سایه پیشنهادی                       نوع گیاه

۲۵ تا ۳۵ %                                   شمعدانی، داوودی، میمون

۴۵ تا ۵۰ %                                   گیاهان بستر ساز، سوسن، حسن یوسف

۵۰ تا ۵۵ %                                   آزالیا، بگونیا، بنفشه آفریقایی، بنت قنسول

۵۵ تا ۶۰ %                                   ارکیده، پاکساندرا، پیچک، خانواده آناناس، فیکوس

۶۰ تا ۶۵ %                                   گل صد تومانی، دیفن باخیا

۷۰ تا ۷۵ %                                   سرخس، گل شیپوری، درخت اژدها

۷۵ تا ۸۰ %                                   نخل

برای مشاهده محصولات کنترل اقلیم کلیک کنید.