فن تخلیه :

تهویه به دو دلیل لازم است اول، بیرون کردن گرمای اضافی. دوم، کنترل رطوبت نسبی و دی اکسید کربن از لابه‌لای گیاهان. فن ها و دریچه های خروجی هوا باید طوری ساخته شوند که در جهت باد غالب منطقه باشند. به این ترتیب بازدهی تهویه و مصرف انرژی ۱۰% بهینه می شود. خنک کردن گلخانه های با طول بیش از ۴۵ متر با مشکل مواجه است زیرا هوا در طول مسیر گرم میشود به این ترتیب راندمان خنک کردن بسیار کاهش پیدا می‌کند. سازنده فن باید ظرفیت هوادهی فن را بر اساس فشارهای استاتیکی مختلف بیان نماید . برای مثال اگر توری ضد حشره یا پد خنک کننده استفاده شود باید ظرفیت هوادهی بر اساس یک چهارم اینچ آب یا ۶۲ پاسکال بیان شود. همچنین منافذ مقابل فن که هوا از آنجا وارد می‌شود باید اقلا ۱٫۲۵ برابر سطح مقطع فن باشد.

Fan-140: 130cm Dia. >>  r =130/2 = 0.65m    >>   ۱٫۲۵ × π × ۰٫۶۵^۲ = ۱٫۷ m2

برای بازدهی بهینه، دریچه سقفی باید ۱۵ تا ۲۰ درصد از مساحت کف باشد. در اغلب سیستم های تهویه گلخانه ای گرما از بالا خارج می شود و هوای سردِ بیرون از جایی نزدیک به زمین وارد می‌شود، اما در مناطق بسیار سرد این جواب نمی دهد زیرا هوای سردِ بیرون می تواند باعث یخ زدن گیاهان شود. به این دلیل باید ورودی هوا بسیار بالاتر از سطح گیاهان انتخاب شود.

فن سیرکوله :

گیاهان مدام تعرق می‌کنند که باعث می شود رطوبت نزدیکِ برگ بالا رود. حال اگر شب شده و دما کم شود این رطوبت تبدیل به شبنم روی برگ ها می شود که باعث بیماری‌های متعدد گیاهی می گردد. فن سیرکوله برای مخلوط کردن هوای مرطوب کنار گیاه با هوای خشک بقیه جاها نیاز است. در طول زمستان البته شاید نیاز به ورود هوای جدید نباشد زیرا هوای بیرون سرد است. تحقیقات نشان می‌دهد سیرکولاسیون بین ۱٫۱ تا ۲٫۸ متر مکعب بر دقیقه بسیار مناسب است سیرکولاسیون بیش از ۲٫۴ متر مکعب بر دقیقه باعث ضرر به گیاه میشود. فن های سیرکوله با هوادهی افقی، HAF، باید ۲ تا ۲٫۵ متر بالای کف گلخانه و در یک چهارم اول طول گلخانه نصب شوند و برای هر ۱۵ متر طول گلخانه یک فن سیرکوله اضافه شود و چون در ارتفاع پایین نصب می شوند، باید برای حفاظت کارگران دور فن سیرکوله حفاظ لحاظ شود. هوادهی فن سیرکوله باید یک چهارم حجم کل گلخانه باشد. وقتی فن خنک کننده روشن است فن سیرکوله باید خاموش باشد.

برای مشاهده محصولات کنترل اقلیم کلیک کنید.