آیا مایلید هزینه کابل کشی و راه اندازی سیستم برق رسانی گلخانه خود را هم اکنون بدانید؟

دریافت مشاوره رایگان

ویژگی های کابل کشی و سیستم برق رسانی گلخانه

این خدمت یکی از برجسته ترین خدمتهای گروه فنی مهندسی ساعیان صنعت به شمار میرود. بدین منظور مدیر فنی پروژه از ابتدای برپایی سازه در گلخانه، طبق استاندارد و آمپراژ تجهیزات، طراحی کابل صورت میگرد. لازم به ذکر است، این خدمت باعث خواهد شد کمترین مسیر و بهترین سطح مقطع برای تجهیزات طراحی شود که این امر نقش بسزایی در کاهش هزینه های کارفرما خواهد داشت.
بدین منظور خدمات زیر توسط شرکت ساعیان صنعت ارائه می گردد:
1-کابل کشی ونصب سینی کابل و سربندی طبق استانداردهای مختلف برقی در زمینه کابل کشی
2-مدنظر قراردادن زیبایی، یکپارچگی و نظم در اجرا